Pirater? Ja, men i vår kanske dom ger oss program 3 i radio!

Rydbeck och Bærendtz tackade nej när mannen bakom USA:s näst största radiokjedja bjöd på lunch i Stockholm häromdagen. Han ville ge svenska folket ett kommersiellt radioprogram från en piratsändare i Ålands hav. Med annonser, ständiga nyhetsbulletiner – och så gratis tid åt Erlander. Många är skeptiska. Men vänta – det kommer nog! Den här gången är det amerikanskt storkapital i rörelse.

 
Jack Kotschack och Gordon McLendon Robert Thompson
Täckningsområde
Dom här tre är männen bakom 
piratsändaren i Ålands hav: 
Jack Kotschack, Gordon McLendon
och Robert Thompson.
Sändaren når omkring 500 km.
Det innebär att den täcker från
Sundsvall till Jönköping.

 I vår ska miljoner svenskar få chansen att höra sin egen kommersiella radiostation frän en båt i Ålands hav. Med annonser, med ständiga nyhetssändningar, med toppartister inom nöjesbranschen, med musik av olika slag, med regeringsbulletiner, om skatter och annat - alltihop gjort smartare, fräckare och kanske bättre än i Sveriges Radio.
Det stod tre herrar och sa ungefär så inför en representativ samling svenska affärsmän och reklamdirektörer vid en lunch på Frati häromdagen. Dom svenska herrarna var litet skeptiska. Tidningarna det ännu mer dan därpå. Svenska folket tyckte amerikanarna lät orealistiska, när deras program och idéer presenterades i den svenska radions Journaler.
 Men vi skall inte vara för snabba med vår uppfattning i den här saken. l själva verket är det inte alls så otroligt, som vi kanske fått intryck av, att vi redan om några månader fått ett program att lyssna till i svensk radio -- ett program som kan bli en sensation både för lyssnarna och för Kungl. svenska radion!
 Det är nämligen inte vilka personer som helst som står bakom det. Och framför allt är det inte folk som satsar pengar på luftiga projekt. Det är Gordon McLendon, som byggt upp Liberty Broadcasting System – USA:s näst största radiokedja med 458 stationer. Han vet det mesta om hur man gör radioprogram som folk uppskattar. Och det är Robert Thompson - texasmiljonär i olja. Dom har redan satsat 400 000 dollar på Radio Norr - som piratsändaren döpts till. Det skulle dom inte ha gjort om dom tvivlat på projektets framtid.
 Helst av allt skulle dom vilja samarbeta med Sveriges Radio. Därför hade de också bjudit radiochefen Rydbeck och Nils Erik Bæhrendtz till lunchen på Frati. Rydbeck svarade inte - Bæhrendtz tackade ja. Men en timme före lunchen ringde han och meddelade förhinder. Så kontakten blev inte av. Trots att Radio Norr t.o.m. lovat att den svenska statsradion skall få annonsera sina program i statsradion.

 Gordon McLendon säjer:
Jag tror att Sverige kommer att öppnas för kommersiell radio förr eller senare. Utvecklingen i andra länder pekar i den riktningen. Vi vill därför gärna vara med här från början. Bygga upp den första sändaren. Så att när vi en gång får en koncession från regeringen, kan vi kan stiga i land på stranden och ha en färdig organisation! Om lyssnarna inte skulle gilla vara program, inte acceptera kommersiell radio? Ja, då står vi där och får ta förlusten. Men om folk tycker om dom? Ja, regeringen kommer alltid att acceptera det folket gillar.

 Idén till Radio Norr har fötts av Sveafilmsdirektören Jack S. Kotschack, som också har placerats som skandinavisk chef för verksamheten (Finland kommer också att täckas). McLendon hade kommit till Europa för att söka köpa Radio Merkur - piratsändaren i Öresund, som sänder kommersiella program över Danmark och Skåne. Danska regeringen har efter lång tvekan att inte vidta några åtgärder mot Radio Mercur. Den rättsliga frågan var därmed ur världen. Piratsändaren var om inte accepterad så i alla fall oåtkomlig för ingripande från myndigheterna. Ett nytt fält hade öppnats för den som vågade satsa på kommersiell piratradio. Och det vågade Gordon McLendon.
Jack Kotschack ville emellertid börja i större skala än Merkur, som har relativt obetydlig räckvidd. Han sa till McLendon: - Lägg en sändare i Ålands hav i stället. Den täcker Mellansverige och en stor del av Finland. Och den täcker framför allt Stockholm, där de stora industrierna finns. Dom som kan vara intresserade av att köpa reklamtid.

 Man diskuterande igenom projektet. McLendons vanns för idén och nu har den avancerat så långt, att man kan förutsäja, när sändningarna börjar. Omkring 15 april. Men dessförinnan måste många problem lösas!
 Fartyg och teknisk utrustning skall köpas. Båten kommer att vara på 200 ton och segla under Nicaraguas flagga. Sändaren ombord blir på 10 kW (Merkur = 3 kilowatt).
 En studio skall byggas eller köpas i Stockholm. Alla program kommer att göras där. Därefter bandas de och flygs till fartyget, varifrån alltså endast bandinspelningar kan gå ut. Inga ”levande” program. Chef för studion blir Robert Thompson (han har tidigare producerat wild west-filmer). Sändningstid: 8 timmar om dygnet i början.
 Kontakter skall etableras med annonsbyråer och annonsörer. Reklamtid som säljs kommer att läggas in mellan programpuntkerna – aldrig mitt i. Personal skall anställas – tekniker, producenter, reporters. Endast svenskar kommer ifråga , liksom att Radio Norrs samtliga sändningar blir svenskspråkiga.

 Och vad får vi höra från Radio Norr? McLendons programförklaring utlovar stor variation. Han slår med detsamma fast att man kommer att ägna mycket utrymme åt kvalificerade program – teater, seriös musik, föredrag. ”Med anlitande av de bästa krafter som går att få i Sverige”. Underhållningsprogrammen kommer dels omfatta musik, dels kommer man att söka skapa verkligt goda varitéprogram.
 Men – säger Gordon McLendon – nyhetstjänsten är det viktigaste. Radio Norr kommer att ha ständiga nyhetsutsändningar. Vi strävar efter att ge lyssnarna verkligt aktuella händelser så snabbt som möjligt. Stockholm kommer att specialbevakas av ett team reporters och lokala stockholmsprogram blir ett stort inslag i sändningstiden. Vi vill fånga varje pulsslag i storstadens liv.

 Radio Norr kommer dessutom att ge gratis programtid åt vissa ideella organisationer. Dit hör t.ex. Svenska Röda Korset, insamlingsaktioner för handikappade barn osv. Gratis tid, får också regeringen – enligt USA-paxis – för officiella meddelanden och nya lagar och förordningar mm. Erlanders röst från en privatsändare i Ålands hav!

 Radio Norr fick ett gott mottagande när Gordon McLendon och hans kollegor mötte spetsarna inom Stockholms reklam- och annonsörsvärld. Man var positivt intresserad, villig att pröva något nytt. Flera preliminära annonskontrakt är redan klara. McLendon sa: Varför skall det inte finnas utrymme för en kommersiell sändare i Stockholm? Dallas i Texas är ungefär lika stort som Stockholm. Där finns sex radiostationer och två TV-sändare. Och två stora dagliga tidningar. Det finns plats för alla.

 Nu är McLendon i Helsingfors. Och hoppas på lika gott resultat. För att till våren ta upp den stora matchen om lyssnarna med Sveriges Radio. Som för första gången i sin historia kommer att få en konkurrent. Vid apparaterna väntar lyssnarna. Än så länge är de bara nyfikna.
 

Se 1959-12-03