Ingen vill ha Radio Nord

 

Titta en gång till på båten härovan!  Verkar den inte bekant? Jo, alldeles riktigt - det är MAGDA MARIA, f. d- BONJOUR allas Radio Nord från våra kuster förvisade sändarfartyg. Som en modern Flygande holländare har fartyget irrat runt till havs i nio veckor nu - och dess besättning vet ingenting om hur äventyret skall sluta. Som ett dystert minne om fornstora dar täcks ännu väggar och bord i en av hytterna av dyrbar radioutrustning - fast numera inslagen i plastfodral (se bilden).
Magda Maria håller just nu till vid Hollands kust i hopp om att någon förmögen och äventyrslysten spekulant skall dyka upp. Eftersom fartyget utrustats illegalt kan det inte anlöpa något territorialvatten och naturligtvis inte heller någon hamn, utan att löpa risk att konfiskeras av polisen.  Magda Maria har därför tvingats ankra till havs utanför Scheveningen på holländska kusten av en egendomlig slump bara några sjömil från en olyckskollega, holländska piratfartyget VERONICA, även det dömt till passivitet tills de holländska myndigheterna beslutat om dess öde.
Magda Marias besättning hyrdes för en enkel kryssning från Sverige till kontinenten för att en ny ägare skulle överta fartyget men ingen sådan dök upp, och ingen ombord vet nu vad som skall hända.
Det rapporteras att maten ombord börjar bli knappt och att ingen av den nio man starka besättningen vågar gå i land för att köpa något.

Se 1962-10-25