Varför ska Radio Nord kvävas?

 
SE, Stockholm. Bäste redaktör Moberg!
Sign. vill anlita er tidning till att kritisera Sveriges Radios beteende. Försvinner Melodiradion, när Radio Nord försvinner? Förmår inte Sveriges Radio konkurrera ut Radio Nord, utan måste förbjuda dess existens? Skall den svenska radiomarknaden monopoliseras av Sveriges Radio? Kommer inte radiolyssnaren att få välja mellan olika radiosändare? Har inte Sveriges Radio samma resurser som Radio Nord att sända dygnet runt? Kan vi inte tacka Radio Nord för att Melodiradion, kom till? Beträffande piratsändarnas reklam kanske den i längden kan verka uttröttande, men är samtidigt en upplysning vad marknaden har att bjuda.
Man kan förbereda sig på att radioprogrammen ej kommer att förbättras, utan snarare kommer de att försämras, om konkurrensen upphör.
Ärade radiolyssnare upp till kamp mot piratsändarnas upplösning!!!

KAB, JOS

Se 1962-03-29