Radio Nord tidiga tidningsurklipp

Ett urval urklipp både från innan och efter starten av Radio Nord mars 1961.
Det är uppenbart att tidningarna inte hyste någon större önskan om en ny konkurrent.
  © RadioHobby.se 2016-11-15