Nu ska Radio Nord sänkas!

 
Nordiska rådets trafikutskott har nu avlossat den första allvarliga torpeden mot Radio Nord i Östersjön och Radio Mercur i Sundet. Man vill ha fram ett förslag till regeringarna i de nordiska länderna att de sätter stopp för piratradioverksamheten utanför ländernas gränser.
Utskottets beslut gick bättre än väntat men dagarna dessförinnan hade fyllts av oroväckande korridorsnack om en motståndsrörelse mot detta heliga krig. Men när det kom till kritan i utskottet var det bara fru Gärde Widemar, Sverige, som steg upp och förde ett förvirrat tal om frihet, detta kosteliga ting som sökas kan all världen kring, blott icke i luften och på havet omkring de fria nordiska länderna. Nu kan vi bara vänta, att de nordiska regeringarna enas om en lag som kriminaliserar medverkan och annonsering i piratradion.

Fru Widemar gick så långt i sin orimlighet att hon - förmodligen omtöcknad av all vacker trumpetblåsning kring den fria nordiska tanken - föreslog att Radio Nord och Radio Mercur skulle konkurreras ut. Och då bara med sådana medel som anständigtvis står till buds i ett land som gärna vill värna om den personliga friheten. Hon föreslog att Sveriges Melodiradio skulle få tillstånd att sälja reklamtid.
Hon blev bemött av en nordisk brumkör som målade fan på alla väggar. Tänk om Radio Nord plötsligt kommer till användning i politiska syften! Tänk er, att det ligger en sändare alldeles utanför vår sjögräns, som kan sända precis vad den vill utan att vi har den minsta chans att kontrollera den. Kan ni sätta er in i vad det innebär?

Det borde alla närvarande ha kunnat sätta sej in i utan större svårighet. Vi har redan nu ett oräkneligt antal sändare utanför våra gränser, utanför vår kontroll, vars etervågor väller in över landet utan att kommunikationsminister Skoglund har den minsta chans att stoppa dem. Varje välutrustad radioapparat i detta land kan ta in minst tjugo fullt hörbara sändare som opererar fullständigt utan svensk kontroll. En del av dessa sändare sänder politisk propaganda på svenska. En intensiv, skicklig propaganda, ofta riktad mot Sverige och svenska medborgare. Det har vi inte dött av. Bombardemangen utifrån har inte flyttat en enda regeringstaburett en millimeter.
Men om nu, mot all rimlig förmodan, Radio Nord skulle börja dundra politik ... Sverigefientlig omstörtande, farlig politik.

Hur kan någon vettig människa överhuvud taget komma på en i sådan idé? Ett strikt kommersiellt företag som vill vinna kunder och förtroende bland seriösa svenska annonsörer skulle borra sej självt i sank på det sättet. Men om något sådant händer, då skulle jag känna den svenska regeringen dåligt om den skulle stå handfallen. Kan ni se Tage Erlander och Torsten Nilsson och Gunnar Sträng huka sej i skräck inför ett gungande skål på östersjönsvåg - jag kan det inte. Den tanken är lika verklighetsfrämmande som tanken att Jack Kotschack äntligen skulle låta sin dyrbara apparat spela ett musikstycke som var värt att lyssna till för den som med musik menar musik.

Det är något som smakar illa i detta fikande efter en lag som kriminaliserar medverkan i Radio Nord. Det är något som har med det fria ordet att göra, något med aktningen för lagens majestät och dess mål och mening. Vi ska nog inte vara sparsamma med att mäta ut straff för sådant som inte är brott i oförvillade människors ögon. Varje gång vi fastställer en lag med åtföljande straffdom, som bara har till uppgift att göra tillvaron bekvämare för de styrande, så har vi vållat en liten skada på människornas vanliga sunda rättsmedvetande.

Har det inte gått en smula monopolfeber i den här frågan?
Har vi inte blivit hjälplösa offer för tanken att radioutsändning är något hyperfarligt?
Jag vet inte. Men en sak vet jag. Om radion hade uppfunnits på fjortonhundratalet så hade vi nu haft mängder av fritt opererande inbördes konkurrerande radiosändare i alla fria länder.
Och om boktryckarkonsten hade uppfunnits på nittonhundratalet, så hade vi nu haft en enda statsdirigerad tidning och alla hade varit överens om, att det där med tryckande vore alldeles för farligt att släppa loss utan kontroll.

Vi hade haft luftfrihet och tryckmonopol.

Rune Moberg

Se 1962-03-29