P3 sänkte inte piratskeppet

Bon Jour
I Östersjön utanför Nynäshamn ligger Radio Nords ”piratskepp”
Bon Jour – osänkbart, oåtkomligt. De ljud (musik, nyheter, reklam)
fartyget ger ifrån sig tränger in i allt fler mellansvenska hem –
trots radions program 3 !

Radio Nords nästa drag – TV!

Teknikens Värld frågade om Radio Nord tänker börja med TV-sändningar.
- Nej, svarade en ombord på Bon Jour.
- Jo, snart sa en annan.
Det,  gäller bara att lösa en del tekniska problem.

Efter Radio Nords beramade erövring av de mellansvenska radiomottagarna väntar sig många ytterligare en erövring av TV- apparaterna. Från ”piratsändaren”, utanför Nynäshamn har svaga viskningar gett antydningar i den riktningen.

Teknikens Värld åkte ut till Bon Jour och frågade rakt på sak:
- Tänker ni börja med kommersiell TV?
Chefen för Radio Nords nyhetsavdelning Kaj Karlholm svarade:
- TV-sändningar från en båt är rena önsketänkandet. Det blir för dyrt. Och dessutom finns det tekniska problem.

En som hade en betydligt mera optimistisk syn på saken var amerikanen Archie, teknisk expert på Bon Jour och direkt anställd av Radio Nords amerikanske finansiär. Han sa:

- Det är klart att det kommer kommersiella TV-program, inte från Bon Jour, men från en större båt med bättre plats för den skrymmande TV-utrustningen. Jodå, skriv upp att TV kommer – ganska snart till och med! Det tar tid, men förberedelserna är i full gång.
Herrarna på Radio Nord lär redan ha sett ut en lämplig skuta. När det gäller TV-sändningarna finns det många stora och svårlösta problem. Om man bortser från den ekonomiska delen, (för pengar tycks det finnas!) hur en tillräckligt hög mast skall kunna placeras ombord på ett fartyg.

Masten måste nämligen hela tiden befinna sig i ett konstant läge vinkelrätt mot jordytan. Är den fastgjord i fartyget följer den rullningarna och gör sändningarna omöjliga.
Hoppande bilder intresserar sig inte TV-tittarna för!

Problemet skulle kunna lösas med gyrostabilisering – det vill säga ett arrangemang som gör att masten hålls lodrätt trots sjöhävning och rullningar praktiken kan det emellertid bli svårt att ordna, eftersom sändarmasten kommer att vara enormt hög i förhållande till fartyget.
Nåja, omöjligt att lösa är det inte. Och vem vet, kanske är det redan löst! Av allt att döma har amerikanerna någonting i bakfickan, någonting som kan presenteras inom en ganska snar framtid.
Vad den tekniska utrustningen beträffar har Radio Nord redan visat att den förfogar över den bästa som går att få. På Bon Jour är allt välordnat och tip-top – ja, så modernt till och med att man får söka sig över Atlanten för att finna en lika fullgod utrustning.
 Så nog kan herrarna bakom piratsändningarna skaffa fram den bästa tänkbara utrustningen också för TV-sändningar. Och utan tvekan tänker de göra det. Frågan är bara när.
 Den dagen TV-bilder skickas från Östersjön till fastlandet kan det hända att Sveriges Radio måste börja tänka om. Då faller kanske monopolets gamla grundregel om “ingen reklam i radio och TV”!
 För Radio Nord skulle det kunna bli en lika stor- om inte större – seger som när Sveriges Radio startade sitt P3, skvalmusikprogrammet, lätta underhållningen och allt vad det kallas!
 
 
 
Radio Nord studio
Den tekniska utrustningen på Bon Jour är hypermodern. Man lär bli tvungen att resa ända till USA för att få skåda en liknande anläggning. Det är knappast någon tvekan om att Radio Nords sändningar blivit en succé, sådan succé t.o.m. att herrarna bakom företaget funderar på TV!
Radio Nord studio

Teknikens Värld 11/61