"Radiopiraten" inför rätta 5:e gången

NU HOTAS HON AV FÄNGELSE!

 Radio Syd fortsätter att sända till de skånska lyssnarna.

Idag stod Britt Wadner åtalad för femte gången - nu med advokat Henning Sjöström, Stockholm, som försvarare.
 Hon hotas av fängelsestraff. Före rättegången sade hon: - Jag är beredd att ta konsekvenserna - att gå i fängelse för Radio Syd. Jag skulle svika mina lyssnare och mina ideal om jag gav upp kampen för det som jag vet är rätt.
 Advokat Henning Sjöström gick till frän attack mot tredje paragrafen i den s k partsinlagan som åtalet bygger på.
- Fru Wadner har friats från anklagelsen i den väsentliga paragraf 1 och den som handlar om störande sändningar. Radio Syd stör inga sändningar och kommer, enligt televerket, inte att göra det inom överskådlig tid.
 Nu åtalar man henne i stället  för innehavet av en sändare. Man vill stämpla henne som en brottsling för att hon äger ett instrument som hon inte avser bruka för brottslig verksamhet. Det strider mot förnuftet. Det är en paragraf - eller tolkning av den - som ur straffsrättlig synpunkt är omöjlig.
- I punkter kan man sammanfatta lagen så här, sade advokat Sjöström:
 
  1. Det finns inga utländska intressen i Radio Syd.
  2. Fru Wadner skulle tjäna tre gånger så mycket i det enskilda näringslivet om hon ägnade sin kraft åt vilket som helst företag där. Alltså drivs hon inte av några profitintressen.
  3. De två senaste åren, det vill säga sedan lagen kom till med förbud mot radiosändare, har hon fått 130 000 brev från sina lyssnare. Via postverket har alltså kommunikationsministern som vill förbjuda sändningarna, tjänat mer på Radio Syd än Britt Wadner själv.
  4. Man straffar någon för att denne objektivt sett vållar någon skada. Vem skadas här? Stör man någon annan sändare? Nej.
Har någon människa, något företag, några politiska eller religiösa intressen åsamkats någon skada? Nej.  Sade Henning Sjöström.
 
 


Britt Wadner

Jag är beredd att gå i fängelse för mina ideal säger fru Britt Wadner, chef för Radio SydExpressen 1964-08-11


 

RÅ kräver

ovillkorligt för Radio Syd


MALMÖ: Byråchef Erik Winberg i riksåklagarämbetet yrkade på tisdagens huvudförhandling inför rådhusrätten i Malmö på fällande dom mot fru Britt Wadner i Lund som driver radiosändaren Radio Syd på fartyget Cheeta ute i Öresund.
 I sin plädering framhöll byråchefen att fru Wadner medvetet anser sig kunna sätta sig över tidigare domar och yrkade på ovillkorligt frihetsstraff.
 Här kan nämnas att fru Wadner av rådhusrätten i Lund dömdes till 50 dagsböter och av rådhusrätten i Malmö till 100 dagsböter. Hovrätten fastställde båda gångerna underrätternas domar.
 Advokat Henning Sjöström som denna gång var fru Wadners försvarare sade bl a att inget som helst förseelse föreligger från fru Wadners sida om Genevekonventionen som ligger till grund för den svenska lagtexten. Radio Syd är ett komplement till Sveriges Radios sändningar.
 Fru Wadner vill ha en bärande motivering till tredje paragrafen i lagen om förbud i vissa fall mot rundradiosändningar på öppet hav mm framhöll advokaten, som också påpekade att fru Wadner under mer än tre år före lagens tillkomst - 6 juni 1962 fått sända utan invändningar. Till och med Statens järnvägar var då annonsör hos Radio Syd.
 Fru Wadner stod åtalad för olaga innehav av radiosändare, främjande av olaglig sändning och för att hon själv utfört till sändarfartyget Cheeta som ligger i Öresund.
 Hon påpekade att hon aldrig upplåtit sin sändare för politisk eller religiös propaganda utan endast för ideella organisationer med program för bl a ms-sjuka och blinda samt för lottarörelsen och idrottsföreningar. Dom i målet meddelas 25 augusti.

Stockholmstidningen 1964-08-12

Fru Radio Syd fick en hälsning från båten - Så länge skutan kan gå……

FAN-KLUBBEN DEMONSTRERAR

I morgon kväll - torsdag klockan 18 - 
demonstrerar skåningarna för Radio Syd.

 Från polishuset vid David Halls Torg till landshövdingens residens vid Stortorget rätt genom Malmö Centrum drar ett demonstrationståg med protestplakat:
 


 Orsaken är domen på tre månaders fängelse för fru Britt Wadner, Radio Syds piratdrottning.
 Protesttåget är arrangerat av 4000 medlemmar i Klubb Radio Syd och i täten tågar en musikkår och meningen är att landshövding Gösta Netzén skall lyssna till protesterna mot lagen som fällde fru Wadner.

Fristående…
 Klubb Radio Syd är en understödsorganisation som formellt är fristående från radion. Det är inte en fan klubb för unga lyssnare utan snarare en informationsorganisation för vanligt folk. …… här ingår köpmän, typografer och SJ-tjänstemän och åldern pendlar mellan 21-40 år.
…men knuten
 Å andra sidan är klubben så nära lierad med radion att klubbmästaren Ingvar Hjulström är identisk med radiostationens mest inflytelserika discjockey.
 Klubben har arrangerat fester som gett 20 000 kr i nettobehållning och pengarna har bl a använts till att bekosta den SIFO-undersökning som gav sifferunderlag för att Sveriges Radios melodiradio i Skånedistriktet är helt utkonkurrerad av Radio Syd.
Öppnar ögonen
- Vilket resultat skall demonstrationen kunna ge?
Klubbordföranden Ekholm svarade:
- Den kan fästa myndigheternas ögon på våra önskemål…Att radion ska förklaras som legal sändare. Vi vill inte klandra domslutet. Men vi vänder oss mot en lag som kriminaliserar icke störande sändningar.
 För fru Wadner var gårdagen trots fängelsestraffet en triumfdag.
Så länge skutan…
 Från sina anställda ute på sändarskeppet Cheeta i Öresund fick hon spontant en hälsning i form av Evert Taubes "Så länge skutan kan gå".
 Radiorösten sa: Vistexten får tala för sig själv. I visan talas bl a om "vem har sagt att just du skall ha den bästa menyn". Fru Wadner tänkte på fängelse…"bröd och vatten"….. Och visans ord:" Gå iland någonstans".
Fick presenter
 Radio Syds vänner uppvaktade henne på studion med blomsterbuketter och presenter av allehanda slag.
 Telefonen ringde oavbrutet med sympatiyttringar.
 Hon kunde inte gå från studion till en lunch-restaurang för att äta utan att belägras av folk som ville uttrycka sina sympatier för henne.
 Det är ur den opinionen som det tilltänkta demonstrationståget vuxit fram.
 

Så här låter lagtexten


 Den så kallade piratradiolagen antogs efter långdragna diskussioner i maj 1962 och trädde i kraft i augusti samma år.
Lagavsnittet omfattar fyra paragrafer och lyder i sammandrag så här:

Åtal för brott mot denna lag må ej väckas utan att förordande därom lämnats av kungen.
Brott mot piratradiolagen skall enligt 2 straffas med böter eller fängelse.

Aftonbladet 1964-08-26
 
 

Piratmarsch i morgon!
Britt Wadner på hedersläktare

Redan i morgon kväll blir protestmarschen för Radio Syd ett faktum. Club Radio Syd har begärt tillstånd för protestmarschen och idag har man fått klartecken från malmöpolisen! Ärendet snabbehandlades av poliskammaren. Det fanns ingen anledning att stoppa demonstrationståget ansåg man.
 Det var ordföranden i Club Radio Syd, Kjell Ekholm, som satte fart på organisationen för ett demonstrationståg sedan han igår fick meddelande om att Britt Wadner dömts till tre månaders straffarbete.
 Ekholm avbröt sin semester i Höllviken för att så snabbt som möjligt få klara papper för ett protesttåg. Till KvP sade han idag:


- Det är Radio Syds lyssnare som kräver att vi skall göra något. Telefonen hemma hos mig gick varm hela kvällen igår. Alla som ringde var överens: Något måste göras - ett protesttåg är bästa lösningen. Demonstrationsmarschen går ut från Davidhallstorg i Malmö klockan 18 i morgon kväll.
 Ledningen för Club Radio Syd är övertygade om att ca 10 000 människor skall ställa upp i demonstrationståget.
 Från Davidhallstorg fortsätter protesttåget via Triangeln, Stortorget och Torggatan för att slutligen hamna på Gustav Adolfs torg.
 Club Radio Syds medlemmar - ca 4 000 - är idag fullt sysselsatta med att tillverka banderoller som skall användas av marschdeltagarna.

"HÄV PIRATLAGEN"

Det är glödande texter på plakaten. Man kräver bl a: "Häv lagen som sätter Britt i fängelse". "Låt Radio Syd gå i land". "Låt oss få behålla radion i Skåne".
 Vid Gustav Adolfs torg skall hela protesttåget stoppa upp för att några av demonstranterna skall tala fritt ur hjärtat om vad man tycker om lagen som vill sätta stopp för Radio Syd.
 Kjell Ekholm är en av talarna. Däremot tror man inte att Britt Wadner skall kommentera situationen hon råkat i.
 Fru Wadner kommer att följa demonstrationen från en speciell hedersläktare.
 En tillfällighet: Statsminister Tage Erlander börjar ett valtal i Folkets Park i morgon kväll klockan 19.00.

KvP 1964-08-26

"Vilken kväll! Vilken kväll!"
Radio Syds stora GENOMBROTT…

Ungdomens entusiasm var stor igår då det gällde att demonstrera för Radio Syds och Britt Wadners frihet. Men det var inte bara ungdomar som gick med i tåget utan även en del äldre och pensionärer.
 Inte att undra på att den käcka piratdrottningen var märkbart rörd och omtumlad när hon frampå kvällskvisten försökte att samla intrycken och sa:
- Detta är den mest fantastiska dagen i hela mitt liv. Jag är överväldigad över det spontana och stora bevis jag fått på att jag måste fortsätta min kamp. Det började på Gustav Adolfs torg med jubel och applåder, omfamningar och kyssar, blommor och vackra ord. Och det fortsatte timme efter timme till sent in på kvällskvisten med:  Du milde vilken kväll! Vilken kväll! Den största kvällen i hela Radio Syds historia. Eller som Britt Wadner själv föredrog att uttrycka det:
- Jag har fått godkänt av folkrätten. Måtte det hjälpa. För det kan väl inte vara så att myndigheterna inte tar hänsyn till vad folk vill? Idag går Britt Wadners beundransvärda och oförtrutna kamp vidare. Det gör den efter tre riktlinjer:
  1. att försöka få lagen ändrad.
  2. att få HD att pröva fängelsedomen.
  3. att arbeta för att få sända från land.
7 000 Malmöbor visade igår kväll att de stödjer henne. Britt Wadner har fått godkänt av folket. Nu återstår bara att få det av myndigheterna också….
 
Britt Wadner

… och efteråt fick polisen jobb

Britt Wadner var märkbart rörd igår. Så rörd att det stundtals föreföll som om hon inte hade långt kvar till tårarna. De spontana glädje-tårarna över allt det hon fick uppleva den kvällen då Radio Syd fick sitt stora slutliga genombrott…
VI KRÄVER EN NY LAG och NER MED TAGE, hette det på plakat och i allt hesare halsar hela kvällen. Britt Wadner blev rörd nästan till tårar när hon i skydd av starka polisarmar mottog sin blomsterbukett och hälsade sina fans på Gustav Adolfs torg. De 7000 entusiasterna var både hårdhänta och påträngande. Ungdomar, mest i 14-16 års åldern, blev upptända som om det varit Beatles i stan och det blev besvärligt för polisen sedan den officiella delen av demonstrationen var avslutad. För grabbarna och töserna hade funnit demonstrerandet skojigt och fortsatte med egna och stulna plakat.
 Det slutande med en ganska vild tillställning på Gustav Adolfs torg, där dryga tjugotalet polismän och fem-sex hundar hade fullt upp att göra. Ett femtontal av stadens mera kända bråkmakare vidarebefordrades till polishuset.
 Men när det började gå så långt var inte många av de ursprungliga demonstranterna kvar. De ägnade sig helhjärtat att hylla sin älskade Britt. När hon efter demonstrationen kom upp till Radio Syds lokaler hade entusiasterna gömt sig överallt i trappor och korridorer, bad om autografer, skrek och hurrade.
 När fru Wadner tittade ut genom fönstret kunde hon känna sig som en drottning som ser ut över sina undersåtar. Hela gården var fylld med entusiaster som åter skrek sitt rungande NEJ till svar på frågan som radio Syd-klubb-ordförande Kjell Ekholm ställt:

 Kjell Ekholm hoppas att det inte skall behövas fler demonstrationer.
- Nästa demonstration, säger han optimistiskt, skall vi ha när Radio Syd flyttar i land!
 Vi får väl se om herr Erlander tar något intryck av den "vilda" demonstrationen i folkparken i går eller andra påtryckningar.
Utan att regering och riksdag beslutar lagändring kan Sydsveriges piratdrottning inte fortsätta länge till. Mitt under valduellen mellan honom och Heckscher dök nämligen något hundratal unga demonstranter upp för att utanför det ordinarie demonstrations-programmet protestera mot domen mot piratdrottningen. Polis och vaktpersonal måste omedelbart bilda kedja för att hålla dem på avstånd.

Kvällsposten 1964-08-28
 
 


KvP

Kvällsposten 1963-01-09
 
 


Tillbaka till Radio Syd hemsidan. Return to the Radio Syd homepage.