Piraterna i Öresund, del 2 - Radio Syd

I gryningen torsdagen den 16 augusti 1962 gled tullkryssarna Knud och Valdemar med frånslagna motorer in mot sidan på det lilla rödmålade skeppet Lucky Star, hemvist för Radio Mercur, ute i Öresund. Stationen hade trotsat den nya piratradiolag som trätt i kraft den 31 juli genom att den 13 juli kl17.00 på nytt börja sända ut gamla inspelningar i ett försök att testa lagen.

Motortorpedbåtar från den danska marinen låg i beredskap för den händelse att skeppets besättning skulle göra motstånd mot de femton poliser som snabbt äntrade piratskeppet. Beväpnade män i "järnmasker" hade tidigare under veckan setts på Lucky Star's däck och det skulle senare visa sig att maskerna var svetshjälmar och vapnen var atrapper av trä. Ingripandet hade föregåtts av stor beslutsvånda och under veckan hade ett krigsråd hållits där bland andra statsminister Jens-Otto Kragh och kommunikationsminister Viggo Kampmann deltog. Hade man laglig grund för att borda en annan nations fartyg på internationellt vatten?
Detta skulle ju i realiteten innebära en krigshandling mot den stat vars flagga fartyget förde. En av de bidragande orsakerna till att man ändå tog detta steg var att man upptäckt att den libanesiska flaggan som vajade från aktern på Lucky Star saknade en uppsättning grenar i landets symbol cederträdet. Sålunda kunde man misstänka att flaggan var förfalskad och inga registreringspapper kunde heller återfinnas ombord. "Segern i slaget utanför Lyngby" som Köpenhamnstidningarna beskrev händelsen, firades av poliser och besättning i gemytlig samvaro över ett antal öl i mässen ombord. Men från ett litet väderbitet skepp på den svenska sidan av Öresund fortsatte radiosändningarna som förut.


Topplista från 1962 efter namnbytet till Radio
Syd.


Britt Wadner, ägare av Radio Syd, tänkte inte låta en ny lag spoliera visionen om en skånsk provinsradio. Naturligtvis ingav den danska aktionen olust bland Radio Syd-personalen. När skulle svenska myndigheter tysta deras station på samma sätt?
Britt Wadner hade en bakgrund bland annat som skådespelerska, revyartist, hotellägare och inom reklamfilm. Hon hade en tid rest runt Skåne som försäljare av möbeltassar för att hålla fordringsägarna på avstånd när hon i
augusti 1959 fick höra talas om den nya stationen Skånes Radio Mercur som hade studio
och kontor i Landskrona. Hon kontaktade stationens grundare och chef Nils Eric Svensson, NES, och anställdes omgående som reklamsäljare. Trots att hon inte hade vare sig kunskap om radiomediet eller branschen så gick hon in med liv och lust i sitt nya jobb och det dröjde inte länge förrän hon var delägare i företaget.

Under hösten 1959 diskuterade man livligt planer på att flytta verksamheten från Landskrona till Malmö där både större kundunderlag
och betydligt flera lyssnare fanns. Radions nya adress blev Kalendegatan 18 i Malmö där studiolokaler och kontor inrättades i en gammal patriciervåning på 250 m2.
I februari 1961 hade Skånes Radio Mercur kunnat utöka sändningstiden till tolv timmar per dygn i samband med att Radio Mercur tagit ytterligare ett sändarfartyg i bruk. På Cheeta II (tidigare Mosken) fanns två sändare och
den ena användes för de svenska sändningarna. Samtidigt så var det uppenbart att NES och Britt hade vitt skilda åsikter om hur verksamheten skulle bedrivas,


Bordningen av Radio Mercur's sändarfartyg
Lucky Star den 16 augusti 1962.Båten bogserades till Kockums varv för översyn där den senare sjönk vid kaj elva. Men till lyssnarnas srora förvåning så kunde ändå snart Radio Syd åter höras på 88,3 MHz. Hur var detta möjligt?
När Radio Mercur avslutat sina sändningar från Stora Bält seglades Cheeta II till Västtyskland för översyn och bankmannen Alex Brask-Thomsen som nu ägde fartyget erbjöd Britt att köpa båten. Som vanligt var det ebb i kassan
men hon lyckades amortera av köpesumman bit för bit och kunde slutligen överta båten. I största hemlighet flyttades Cheeta II till Radio Syd's gamla ankarplats och sändningarna kunde återupptas. Verksamheten expanderade
ytterligare och Radio Syd satsade även på publika evenemang som popkonserter.

Stones Mick Jagger och Keith Richards till-
sammans med Crichan utanför Britt Wadner's
hus i Lund.


En av höjdpunkterna var när man ordnade en spelning med the Rolling Stones i Baltiska Hallen. Mick, Keith och Brian bodde kvar en tid hemma hos Britt Wadner efter konserten och hjälpte då bland annat till att måla hennes
swimmingpool. Överhuvudtaget var popmusik ett stående inslag i programmen och ett av de band som blev oerhört stora i Sydsverige
genom "pirartadions" försorg var danska the Lollipops. Radio Syd satsade också mycket på artistintervjuer och bland annat lyckades man med konststycket att få en unik intervju med the Beatles på deras hotellrum i Köpenhamn.


Medlemmarna i the Rolling Stones gör sig
redo att gå ombord på Cheeta II.


Radio Syd blev en oerhört folkkär radiostation på ett sätt som knappast någon radiokanal i dag kan komma att bli. I motsats till Radio Nords mera
välproducerade och USA-influerade programformat flöt programmen i ett lugnare tempo och det personliga tilltalet och den lokala atmosfären var grundläggande.


Tekniker Lennart "Crichan" Christiansson i Radio Syd-
studion i Malmö.

 


bland annat vad gällde samarbetet med danskarna. Sprickan blev allt större och i september 1961 bestämde sig NES för att lämna radion och återvända till USA för att slutföra sina studier vid UCLA i Los Angeles. Kort efteråt startades Danmarks Commercielle Radio, DCR, vilken mot slutet av 1961 slogs samman med Radio Mercur. Efter en tid beslöts att den större Cheeta II skulle flyttas till Stora Bält då vädret där var mycket hårdare och lilla Cheeta var därmed tillbaka i Öresund. Men då denna båt bara hade en sändare ombord fick Skånes Radio Mercur samsas med danskarna om sändningstiden och tvangs att gå ned till tre timmar per dag. Lösningen på problemet uppenbarade sig ganska snart när Cheeta i januari 1962 började driva i en storm och fick bogseras in till Langelinie i Köpenhamn. Sändningarna för danska Radio Mercur flyttades över till DCR:s gamla båt Lucky Star och helt plötsligt var Cheeta till salu.
 Britt erbjöds att köpa båten för 125000 kronor och genom hoplånade medel från vänner och bekanta lyckades hon genomföra köpet. Nu hade hon sitt eget sändarfartyg och var oberoende av danskarna. Efter att den svenska piratradiolagen genomförts så expanderade Radio Syd kraftigt och för att
försäkra sig om att kunna fortsätta sända även om polisen skulle ingripa mot lokalerna på land så byggdes en enkel studio ombord på Cheeta så att program skulle kunna sändas live från båten. För att genomföra detta hck man offra styrhytten akteröver som var det enda utrymme som kunde avvaras.

Enligt den första versionen av piratradiolagen var förutsättningen för att en fartygsbaserad rundradiostation på internationellt vatten skulle vara olaglig att man störde en annan sändare. Det gjorde nu inte Radio Syd. Hur lösa detta? Jo, chefer på Televerket i Stockholm beslutade att frekvensen för Helsingborgs P1-sändare skulle ändras till 89,55 MHz - där Radio Syd sände. På detta sätt skulle stationen komma att störa svensk radio och därmed bli olaglig.
Men listen misslyckades då Televerkets medarbetare i Malmö tillhörde stationens supportrar och varnade Britt för vad som var på gång. Så när frekvensjusteringen på Helsingborg P1 genomfördes hade Radio Syd redan flyttat till 88.3 MHz och undgick faran. Ett annat problem var vädret. Vintern 1962 - 63 var en av de snörikaste och kallaste sedan krigsåren och i januari 1963 drabbades Cheeta av den svåra issituationen i Öresund. Båten fastnade i drivande isflak och tvingades söka nödhamn i Limhamn sedan man drivit omkring på Öresund i åtta timmar. Först i april kom båten loss igen
och stationen sände vidare. Den 16 september 1964 inträffade vad alla trodde var dödsstöten för Radio Syd när Cheeta gick på grund vid Vikhög utanför Lomma och skrovet blev svårt skadat.Britt Wadner och Kaj Häger ombord på lilla
Cheeta.

Man kan jämföra Radio Syd med svensk lokalradio eller närradio. En mycket stor betydelse för stationens popularitet fick Club Radio Syd som grundades av Kjell Ekholm SM7TE från Malmö Kortvågsklubb. Försök gjordes även
med TV-sändningar från Cheeta II vid jultid 1965 men tyvärr skulle inte stationen leva vidare så värst mycket längre. Den 19 januari 1966 tvingades Radio Syd stänga på grund av den besvärliga issituationen i Öresund och Cheeta II seglade till England för att tas i bruk som tillfälligt sändarfartyg för Radio Caroline South.
 
Deras eget fartyg Mi Amigo (f d Radio Nord's Bon Jour) hade gått på grund i en vinterstorm och låg på översyn i Holland. Så småningom hamnade både Britt och Cheeta II i Gambia där Radio Syd fick tillstånd att sända från land på mellanvåg 910 kHz. Britt Wadner startade även en hotellrörelse i landet Det gamla sändarfartyget var tänkt som flytande restaurang innan det förliste i en storm 1972 och nu ligger utanför huvudstaden Bathursrs hamn. År 2002 stängde Radio Syd efter att antennmasten rasat i en storm. För oss radioentusiaster blev en mycket speciell kontakt med Radio Syd den  specialsändning som genomfördes med hjälp av Cable & Wireless från Gambia via en PTP-sändare inom ramen för NM i DX-ing 1984 i
41-metersbandet.


Cheeta's sjönöd i packisen januari 1963
var förstasidesnyhet på Skånetidningarnas
löpsedlar.


Scandinavian Offshore Radio

Detta är en förening som har som syfte att bevara material från de skandinaviska offshorestationerna åt eftervärlden. Initiativtagaren,
Pia-Charlotte Schulrz, var en flitig lyssnare till Radio Mercur redan från starten och hon samt andra entusiaster har samlat stora mängder av inspelningar från stationen på hemsidan: www.scandinavianoffshoreradio.com och arkivet uppdateras kontinuerligt. Tanken bakom detta virruella museum är att bevara material i ljud och bild från dessa stationer på webben. Tyvärr är det så att många webbresurser står och faller med eldsjälarna som skapat dem.

När dessa en dag är borta så försvinner även hemsidorna. Genom att driva detta museum i föreningsform är ambitionen att föra denna bit av populärkulturen vidare till kommande generationer.

Scandinavian Offshore Radio planerar även en "piratträff" i Köpenhamn till 50-årsminnet av Radio Mercur's stängning den 31 juli 2012. Planen är då att arrangera sändningar enligt samma modell som Radio Nord Revival och
ytterligare information om detta kommer att publiceras på hemsidan.
Vill du läsa mera om Radio Mercur och Radio Syd?

Här några tips:


HF-strålningen ombord var hög. Inga trådar
behövs till lysröret.

SM7DLK Göran Carlsson's hemsida om Radio Syd, Radio Mercur och DCR:
radio4all.se/offshore/
Göran har även bidragit med bildmaterialet till denna artikel.

Svenska Radioarkivet: radiohistoria.jvnf.org
Innehåller information om såväl fartygsburen som landbaserad piratradio och annan radiohistoria samt en hel del artiklar, bilder och inspelningar.


Böcker:
Nergaard, Henrik
Pirater i aeteren 87-7838-809-0 på danska.
Om Radio Mercur och DCR. Kan köpas via Syddansk Universitetsförlag:
www.universitypress.dk/shop/

Karen, Fredrik
Piratdrottningen 1999 ISBN 91-7231-037-5.
Om Britt Wadner och Radio Syd. Inkluderar en CD med diverse inspelningar. Boken är utgången men kan fortfarande köpas via Sveriges
DX-Förbund/DX-köp: www.sdxf.se

Christiansson, Lennart ''Rock-Crichan''
Sicket himla livl 1996 (inget ISBN-nummer).
Författaren var tekniker på Radio Syd och dessutom lokal rockstjärna. En mycket underhållande berättelse om Radio Syd och det galna 60-talet. Distribuerades i Sverige av Å2 Produktion, Simrishamn men finns nu san-
nolikt endast tillgänglig antikvariskt.

 


Reproducerad med tillstånd
av
Ronny Forslund - Från QTC 03/122014-11-29